بستن
FA EN AR RU FR CHI

کسب رتبه ششم مرکز اسناد، مدارک علمی و کتابخانه مرکزی دانشگاه گیلان در میان مراکز سراسر کشور

کسب رتبه ششم مرکز اسناد، مدارک علمی و کتابخانه مرکزی دانشگاه گیلان در میان مراکز سراسر کشور


کسب رتبه ششم مرکز اسناد، مدارک علمی و کتابخانه مرکزی دانشگاه گیلان در میان مراکز سراسر کشور

بر اساس گزارش پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران ( ایرانداک)، کتابخانه های زیر پوشش و وابسته  به وزارت "عتف" بر پایه استاندارد سازمان ملی استاندارد اطلاعات (NISO Z39.7) در پنج  بخش مجموعه منابع اطلاعات، نیروهای انسانی متخصص و غیر متخصص، زیر ساخت، اعتبارات و خدمات مورد پایش و تجزیه تحلیل قرارگرفته است؛ در این بررسی وضعیت آمار و اطلاعات موجود 165 کتابخانه دانشگاهی و وابسته و تحت پوشش وزارت  "عتف"   در سال تحصیلی  97-1396 بر اساس شاخص های  فوق الاشاره  پایش شده است و  مرکز اسناد، مدارک علمی و کتابخانه دانشگاه گیلان در بین کتابخانه‌های دانشگاهی در بخش مدیریت دانش، سازمان دهی و ارائه خدمت به کاربران، رتبه " 6 " را کسب کرد.