بستن
FA EN AR RU FR CHI

سی و دومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران

سی و دومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران


سی و دومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران 

4 تا 14 اردیبهشت ماه 1398

مصلای بزرگ امام خمینی (ره) تهران

www.tibf.ir