نمایش مختصر - مرکز اسناد، مدارک علمی و کتابخانه دانشگاه گیلان
خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
صفحه آماده است.
موضوعات مرتبط
گیلان ( ۱۹۲ )
برنج ( ۱۶۳ )
عملکرد ( ۱۵۳ )
رشت ( ۸۹ )
بیشتر...
پدیدآوران مرتبط
‏‏گیلان ( ۱۳۴ )
بیشتر...
ناشران مرتبط
بیشتر...
واحدهای مرتبط
نوع مدرک
بیشتر...
مورد جستجو : ‫(نوع مدرک:پایان نامه فارسی‬)
نام پایگاه : سرور مرکزی
تعداد نتایج : ۱۱۵۹۴ رکورد از ۱۲۵۴۲۷ رکورد
تعداد رکوردها
مرتب سازی بر اساس
و
عملکرد قبلی غیر فعال استقبلی20 تای بعدی برای نمایش محدوده بعدی است
انتخاب: تمامی موارد | هیچکدام
1.
پایان نامه فارسی
عنوان :بررسی اثرات تیمارهای مختلف بذر و تاریخ کاشت بر در صد استقرار ، جلوگیری از ساقه گل دهنده و عملکرد چغندر قند منوژرم رقم‭۹۵۹۷ ‬
شماره راهنما :‭۱‬
پدیدآور :برکی، حمید
تاریخ نشر :‭۱۳۷۷‬
نوع ماده :پایان نامه فارسی
پایان نامه فارسی[پایان‌نامه]
مرکز :دانشکده کشاورزی
2.
پایان نامه فارسی
عنوان :مطالعات ژنتیکی - بیوشیمیائی پروتئینهای غیر آنزیمی در گندمهای ایران
شماره راهنما :‭۲‬
پدیدآور :مسعودی نژاد، علی
تاریخ نشر :‭۱۳۷۳‬
نوع ماده :پایان نامه فارسی
پایان نامه فارسی[پایان‌نامه]
مرکز :دانشکده کشاورزی
3.
پایان نامه فارسی
عنوان :برآورد اثر ژنها و همبستگی برخی صفات کمی و کیفی در ارقام برنج
شماره راهنما :‭۳‬
پدیدآور :شوشی، احمد علی
تاریخ نشر :‭۱۳۷۷‬
نوع ماده :پایان نامه فارسی
پایان نامه فارسی[پایان‌نامه]
مرکز :دانشکده کشاورزی
4.
پایان نامه فارسی
عنوان :برآورد ترکیب پذیری و توارث پذیری صفات کمی و کیفی در ارقام برنج به روش دای آلل
شماره راهنما :‭۴‬
پدیدآور :آزاد،رحمت
تاریخ نشر :‭۱۳۷۷‬
نوع ماده :پایان نامه فارسی
پایان نامه فارسی[پایان‌نامه]
مرکز :دانشکده کشاورزی
5.
پایان نامه فارسی
عنوان :بررسی و تعیین بهترین رویشگاه برای جمع اوری بذر بلوط بلند مازو در جنگلهای شمال (لوه گرگان )
شماره راهنما :‭۵‬
پدیدآور :شعبانی،علیرضا
تاریخ نشر :‭۱۳۸۷‬
نوع ماده :پایان نامه فارسی
پایان نامه فارسی[پایان‌نامه]
مرکز :دانشکده کشاورزی
6.
پایان نامه فارسی
عنوان :ارزیابی تنوع زیستی گونه های چوبی در جنگلهای کلاردشت
شماره راهنما :‭۶‬
پدیدآور :دادو، خدایار
تاریخ نشر :‭۱۳۸۱‬
نوع ماده :پایان نامه فارسی
پایان نامه فارسی[پایان‌نامه]
مرکز :دانشکده کشاورزی
7.
پایان نامه فارسی
عنوان :بررسی آنالیز رویش جنگل در دو جبهه اکولوژیک شمالی و جنوبی در حوزه آبخیز شفارود با استفاده از روش اماری چند متغیره
شماره راهنما :‭۷‬
پدیدآور :عطارد پدرام
تاریخ نشر :‭۱۳۷۷‬
نوع ماده :پایان نامه فارسی
پایان نامه فارسی[پایان‌نامه]
مرکز :دانشکده کشاورزی
8.
پایان نامه فارسی
عنوان :ارزیابی عملکرد طرح ساماندهی خروج دام از جنگل و تجمیع تک خانوارهای جنگل نشین در حوزه ابخیز‭۲۴ ‬(خرارود- ملکرود)
شماره راهنما :‭۸‬
پدیدآور :کاظمی، علی نقی
تاریخ نشر :‭۱۳۷۷‬
نوع ماده :پایان نامه فارسی
پایان نامه فارسی[پایان‌نامه]
مرکز :دانشکده کشاورزی
9.
پایان نامه فارسی
عنوان :ارزیابی جنگلکاری توسکادر دو جهت اکو لوژیکی در اراضی پایین بند جنگلهای منطقه تنکابن
شماره راهنما :‭۹‬
پدیدآور :نامدار،تلیکانی
تاریخ نشر :‭۱۳۷۹‬
نوع ماده :پایان نامه فارسی
پایان نامه فارسی[پایان‌نامه]
مرکز :دانشکده کشاورزی
10.
پایان نامه فارسی
عنوان :ارزیابی رشدو عملکرددرختان بومی وغیر بومی در جنگلهاریهای شرق گیلان
شماره راهنما :‭۱۰‬
پدیدآور :مسیب نژاد،ایرج
تاریخ نشر :‭۱۳۸۱‬
نوع ماده :پایان نامه فارسی
پایان نامه فارسی[پایان‌نامه]
مرکز :دانشکده کشاورزی
11.
پایان نامه فارسی
عنوان :بررسی توان ریشه زایی نهالهای ریشه لخت و گلدانی کاج تدا
شماره راهنما :‭۱۱‬
پدیدآور :کیانی اجگردی،بهمن
تاریخ نشر :‭۱۳۷۸‬
نوع ماده :پایان نامه فارسی
پایان نامه فارسی[پایان‌نامه]
مرکز :دانشکده کشاورزی
12.
پایان نامه فارسی
عنوان :بررسی شدت خسارات و تراکم جمعیت سرخرطومی برگخوار صنوبر‭platymycterus marmoratus fst. (coL.:curculionidae)‬ روی‭۱۰ ‬کلن مختلف در استان گیلان
شماره راهنما :‭۱۲‬
پدیدآور :صالحی،منصور
تاریخ نشر :‭۱۳۸۰‬
نوع ماده :پایان نامه فارسی
پایان نامه فارسی[پایان‌نامه]
مرکز :دانشکده کشاورزی
13.
پایان نامه فارسی
عنوان :بررسی و طراحی شبکه چوبکشی و محاسبه فواصل و ضرایب تصحیح آندر جنگلهای گیلان
شماره راهنما :‭۱۳‬
پدیدآور :محمد علی زاده،خسرو
تاریخ نشر :‭۱۳۸۰‬
نوع ماده :پایان نامه فارسی
پایان نامه فارسی[پایان‌نامه]
مرکز :دانشکده کشاورزی
14.
پایان نامه فارسی
عنوان :برآورد رویش گونه زربین در توده های طبیعی و دست کاشت استان گیلان به روش آنالیزتنه
شماره راهنما :‭۱۴‬
پدیدآور :مهتدی حقی،اکبر
تاریخ نشر :‭۱۳۸۱‬
نوع ماده :پایان نامه فارسی
پایان نامه فارسی[پایان‌نامه]
مرکز :دانشکده کشاورزی
15.
پایان نامه فارسی
عنوان :بررسی زادآوری طبیعی سرخدار و نقش کیفیت بذر در تجدید حیات آن
شماره راهنما :‭۱۵‬
پدیدآور :یوسف پور رشتی،محسن
تاریخ نشر :‭۱۳۷۷‬
نوع ماده :پایان نامه فارسی
پایان نامه فارسی[پایان‌نامه]
مرکز :دانشکده کشاورزی
16.
پایان نامه فارسی
عنوان :بررسی تاثیرشیب بر میزان مازاد مقطوعات در جنگلهای گیلان
شماره راهنما :‭۱۶‬
پدیدآور :پوررستمی،رمضانعلی
تاریخ نشر :‭۱۳۷۹‬
نوع ماده :پایان نامه فارسی
پایان نامه فارسی[پایان‌نامه]
مرکز :دانشکده کشاورزی
17.
پایان نامه فارسی
عنوان :بررسی و تعیین حدود مناطق بهره برداری شده به کمک تصاویر ماهواره ای و عکس های هوائی در جنگل های شمال ایران
شماره راهنما :‭۱۷‬
پدیدآور :حسینی،فرزاد
تاریخ نشر :‭۱۳۷۹‬
نوع ماده :پایان نامه فارسی
پایان نامه فارسی[پایان‌نامه]
مرکز :دانشکده کشاورزی
18.
پایان نامه فارسی
عنوان :بررسی مورفولوژی تنه درختان پلت‭acer insigne Boiss‬درجنگلهای طبیعی و دست کاشت گیلان
شماره راهنما :‭۱۸‬
پدیدآور :رحیم آبادی هاشم نژاد،عظیم
تاریخ نشر :‭۱۳۸۰‬
نوع ماده :پایان نامه فارسی
پایان نامه فارسی[پایان‌نامه]
مرکز :دانشکده کشاورزی
19.
پایان نامه فارسی
عنوان :بررسی اوت اکو لوژی کیکم‭(acer monspessulanum subsp. cinerascens)‬ درسه منطقه استان فارس (فیروز آباد،سرچهانو سپیدان)
شماره راهنما :‭۱۹‬
پدیدآور :بابائیان،مسعود
تاریخ نشر :‭۱۳۸۰‬
نوع ماده :پایان نامه فارسی
پایان نامه فارسی[پایان‌نامه]
مرکز :دانشکده کشاورزی
20.
پایان نامه فارسی
عنوان :بررسی اسقرار تجدید حیات راش در طرح جنگلداری لومیر
شماره راهنما :‭۲۰‬
پدیدآور :بایرام زاده،ویلما
تاریخ نشر :‭۱۳۷۰‬
نوع ماده :پایان نامه فارسی
پایان نامه فارسی[پایان‌نامه]
مرکز :دانشکده کشاورزی
تاریخچه جستجوافزودن به کتابخانه شخصینمایش رکوردهای انتخابیدانلود رکوردهای انتخابیبازگشت
ذخیره چاپ یا ارسال نتایج جستجو
 
به منظور ذخیره، چاپ یا ارسال نتایج جستجو، محدوده رکوردهای مورد نظر را از طریق فیلد انتخاب رکوردهای جستجو تعیین نمائید
ذخيره يا چاپ نتايج جستجو